Čišćenje DPF (FAP)

  • Čišćenje DP filtera najnovijom metodom pulsnih talasa .
  • 100% ekoloski prihvatljivo.
  • Minimalno vreme čišćenja – od 30 do 120minuta
  • Bez sečenja i zavarivanja
  • Potpuno bezbedna metoda čišćenja Vašeg filtera
  • Fabrički parametri nakon čišćenja

 


   Postupak čišćenja:

 

   Vizuelna inspekcija ulaznog i izlaznog dela filtera

   Test zaprljanosti filtera sa štampanjem rezultata

   Čišćenje filtera

   Test nakon čišćenja sa štampom rezultata


Savremeni automobili postaju istovremeno sve snažniji i ekonomičniji, mirniji i tiši u radu, a takođe i manje zagađuju atmosferu svojim izduvnim gasovima. Proizvođači su zbog oštrijih ekoloških normativa bili prinuđeni počnu da ugrađuju i filtere čestica čađi u dizelaše. Ovi filteri u velikoj meri sprečavaju izbacivanje kancerogenih čestica u atmosferu.

 

Šta je to DPF filter?

DPF (eng: diesel particulate filter) često pod nazivom FAP ( fra: filtre à particules) je filter čestica čađi i nalazi se u sastavu izduvnog sistema automobila.

 

Čemu služi?

Smanjuje izbacivanje kancerogenih čestica u atmosferu, o čemu običan čovek retko razmišlja. Činjenica je da dizelaši, koliko god savremeni bili, izbacuju opasne čestice ukoliko nemaju odgovarajući sistem za njihovo neutralisanje. Ovi filteri se koriste već dugo i danas gotovo da nema novog dizelaša bez DPF filtera.

 

Životni vek DPF-a

Životni vek DPF filtera jednak je životnom veku automobila, tj, tako bi trebalo da bude ako je motor automobila ispravan i ako se redovno sprovodi regeneracija. Svi problemi koji se javljaju posledica su neispravnog rada motora ili ignorisanja upozorenja po pitanju regeneracije.

Baš iz tog razloga u servisima koji se bave čišćenjem filtera insistiraju da se filter prilikom regeneracije (čišćenja) skida u servisu u kojem prethodno mogu da se utvrde greške u radu motora koje su dovele do zapušenja filtera.

 

Kako da prepoznam problem sa DPF-om?

Današnji automobili su opremljeni sistemima koji bez uticaja vozača vode računa o svim parametrima rada vozila, a samim tim i o radu DPF-a.

Prosečan filter na sebi ima šest senzora koji vode računa o stanju izduvnih gasova koji dolaze iz motora. Pomoću tih senzora centralni računar automobila prepoznaje i stanje u filteru, mereći pritisak u komorama ispred i iza filtera, nivo čađi i pepela u sistemu.

Onog trenutka kada filter dođe u kritičnu zonu, koja podrazumeva da je nivo čađi veći nego što pasivna regeneracija može da reši, računar pomoću signalnih lampica sugeriše vozaču da započne dužu vožnju u nešto oštrijem režimu. Na taj način se povećava temperatura u DPF-u i sprovodi se aktivna regeneracija.


Međutim, vrlo često se dešava da vozači zakasne, tj. ne ispoštuju preporuku svog automobila i ne pomognu mu u regeneraciji filtera, što dovodi do toga da se filter prepuni česticama čađi, a tada je potrebno čišćenje u servisu.  Vrlo je važno da se filter očisti na pravi način, upotrebom odgovarajućih sredstava, jer u suprotnom može biti trajno uništen.

 

Zar automobil ne čisti sam DPF?

To je tačno - automobili sa DPF-om povremeno „spaljuju“ čađ koja se skupila u filteru. Problem je u tome što ovaj proces zahteva određene uslove, u zavisnosti od modela i motora. Na primer, neophodno je voziti najmanje 30 minuta brzinom od najmanje 60 km/h i da pritom broj obrtaja motora bude od 3.000 do 3.500 o/min. Ovi zahtevi zavise od modela automobila, stanja filtera i drugih faktora, tako da je generalizacija nezahvalna.

Inače, taj proces se naziva regeneracija filtera, što može da se obavi samo kada se u samom filteru u dovoljno dugom vremenskom periodu postigne temperatura dovoljno visoka da se „spali“ nakupljena čađ, koja se tom prilikom pretvara u bezopasan pepeo, ugljen-dioksid i vodenu paru.

 

Pročitajte uputstvo!

Da biste se zaštitili od skupih troškova, detaljno pročitajte uputstvo koje stiže uz automobil, kako biste shvatili način rada DPF-a, kako da ga zaštitite i da mu produžite životni vek. Malo pažnje može uštedeti mnogo novca.

Mnogi vozači ne znaju šta znači lampica koja upozorava na zapušenost DPF-a, te je ignorišu dok se ne jave ozbiljni problemi.

 

Vrste regeneracije DPF-a

Postoje pasivna i aktivna regeneracija filtera čvrstih čestica, tj. čestica čađi. Pasivna regeneracija se dešava kada temperatura izduvnih gasova postane dovoljno visoka da čađ može da počne da se spaljuje bez dodatka goriva, intervencije od strane vozača, itd.

Aktivna regeneracija traži intervenciju od strane vozača, dodatak goriva i slično, a može da se obavi tokom normalne vožnje ili da se inicira u servisu.  

 

Uprkos regeneraciji, problemi se i dalje javljaju

Gradska stani-kreni vožnja je glavni krivac za otkazivanje DPF-a. Stoga se preporučuje svim vlasnicima automobila sa DPF-om koji većinu vremena za volanom provedu u gradskoj gužvi, da povremeno izađu na autoput i dozvole automobilu da prodiše punim plućima pri visokim obrtajima.

Takođe potrebno je proveriti stanje onih delova motora koji mogu dovesti do zaprljanosti filtera kao što su: turbina, dizne, egr ventil, itd. Neispravnost navedenih delova dovodi do začepljenja DP filtera.

Kako pomoći?

Vozači mogu da pomognu svojim automobilima povremenim korišćenjem aditiva koji štite DPF filter ili mu pomažu prilikom aktivne regeneracije. Ti aditivi se dodaju u rezervoar za gorivo i imaju zadatak da smanje tačku zapaljenja čestica čađi u filteru. Takođe imaju i zadatak da obnavljaju materijale koji se nalaze u samom filteru i da produže njihovu katalitičku funkciju.

 

Alternativa – profesinalno čišćenje

Kada automobil više ne može sam da se izbori sa zapušenim filterom, čišćenje može da se obavi kod nas u servisu.

Procedura ide ovako:

1. Proverite stanje filtera kod servisera. Bilo bi poželjno da dobijete pismeni izveštaj o začepljenosti filtera (i dostavite ga zajedno sa filterom),

2. Serviser skida filter sa vozila, i on se dostavlja nama

3. Nakon preuzimanja filtera vršmo  njegovu ulaznu kontrolu, čišćenje, tretman odgovarajućim hemikalijama i izlaznu kontrolu,

4. Sa isporukom, uz svaki tretiran DPF filter dolazi i prateća dokumentacija kojom se potvrđuje njegovo čišćenje i garancija o ispravnosti,

5. Vaš servis montira filter i poništava kodnu grešku (ukoliko se kodna greška ne može poništiti, računar vozila će je sam ukloniti prilikom prve aktivne regeneracije filtera).


- nakon regeneracije dobijate izveštaj koji vam govori o realnoj količini uklonjenih čestica,

- dobijate svoj orginalni deo koji se vraća na vozilo,

- sprečavate loša rešenja koja podrazumevaju izbacivanje ili isključivanje DPF filtera, jer je u okviru Evropske unije zabranjeno koristiti ovakva rešenja,

- čišćenjem se sprečava dalje nagomilavanje čestica čađi, a time i njegovo fizičko uništenje

 

Opasnosti skidanja DPF-a

Postoji nekoliko načina kako da neispravan DPF filter isključite iz upotrebe na vozilu. U većini slučajeva se podrazumeva da filter treba fizički ukloniti. Takvim postupkom trenutno razrešavate deo problema, ali istovremeno stvarate potencijalnu mogućnost za daleko veći broj novih problema.

Uklanjanjem ovog filtera gubite svaku Euro normu. Bez obzira što ste kupili auto najnovije generacije, ako uništite DPF filter, prilikom bilo kog testiranja vaš auto će biti tretiran kao vozilo koje ne poseduje Euro normu, a to su vozila proizvedena pre jula 1992. godine.

Takođe, kada uklonite DPF filter, morate da promenite i softver koji kontroliše rad motora. To znači da se u računar automobila instalira softver za verziju koja nema DPF filter, a ona je prestala da se proizvodi npr. 2008. godine ili softver koji je namenski napravljen/izmenjen.  

Na novijim verzijama automobila na filteru se u proseku nalazi šest senzora, a kod radnih mašina (bageri, traktori, autobusi, šinska vozila...) i do 24. Oni imaju zadatak da upravljaju radom motora kontrolišući pritisak i temperaturu izlaznih gasova (proveravaju da li je smeša goriva i kiseonika bogata, siromašna ili optimalna). Automobil svakih 60 milisekundi očitava podatke sa ovih senzora i na osnovu njih podešava smešu goriva, samim tim i potrošnju, a i optimalan rad motora.

 

 

 

Kontakt

Adresa: Smederevski put 25V, Beograd
FAX: +381 11 34 76 459
Telefon: +381 11 34 73 854
Mobilni: +381 63 80 87 751
E-mail: office@turbozr.com